Hulco Trailers GmbH, gevestigd aan Wiener Straße 34, D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus (Duitsland)
Mail ons bij vragen.

Dhr. T. van Eijndhoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Hulco Trailers GmbH, hij is te bereiken via contact.

Persoonsgegevens die Hulco verwerken
Hulco Trailers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Hulco verwerken
De Hulco website (hulco.eu) en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan hier contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Hulco persoonsgegevens verwerken
Hulco Trailers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze brochure(s) en/of nieuwsbrief, aanreiken van informatie.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Hulco Trailers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hulco Trailers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hulco Trailers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 5 jaar voor de persoonsgegevens bij een aanvraag of een algemene vraag.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hulco Trailers verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hulco Trailers maakt gebruik van cookies. (zie Cookies)